Vyhľadanie identifikačného čísla IMEI

 

IMEI je jedinečné číslo zapísané v mobilnom telefóne slúžiace na identifikáciu zariadenia v sieťach mobilných operátorov. Za jedinečnosť čísla zodpovedá výrobca.

Zadaj/vytoč na svojom mobile “ *#06# “ (bez úvodzoviek)

alebo ak máš iPhone, tak to tiež zistíš takto:

  1. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Informácie (angl. Settings > General > Info).
  2. Vyhľadajte sériové číslo a kód IMEI vášho zariadenia.
  3. Chcete tieto informácie vložiť do formulára? Dotknite sa čísla IMEI, ktoré chcete skopírovať, a podržte na ňom prst.