Vyhľadanie identifikačného čísla IMEI

 

IMEI je jedinečné číslo zapísané v mobilnom telefóne slúžiace na identifikáciu zariadenia v sieťach mobilných operátorov. Za jedinečnosť čísla zodpovedá výrobca.

 

  1. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Informácie (angl. Settings > General > Info).
  2. Vyhľadajte sériové číslo a kód IMEI vášho zariadenia.
  3. Chcete tieto informácie vložiť do formulára? Dotknite sa čísla IMEI, ktoré chcete skopírovať, a podržte na ňom prst.

 

Čeština‎Slovenčina